Hotel San Marco Benátky

| hotel Benátky Most vzdechů | hotel Náměstí Svatého Marka | Most vzdechů Benátky hotel

Hotel Ca' dei Conti


Poloha

Naproti malebnému benátskému kanálu nedaleko Námìstí svatého Marka, Ca' dei Conti se nachází v srdci Benátek, v podmanivém a charakteristickém zákoutí mìsta. V bezprostøední blízkosti tohoto elegantního benátského hotelu se nachází majestátní Santa Maria Formosa, jeden z nejstarších kostelù Benátek, vìhlasná knihovna Fondazione Querini Stampalia, kostel San Zaccaria a slavný Ponte dei Sospiri (Most vzdechù). Blízkost bøehu Riva degli Schiavoni, kde jsou zastávky mnoha linek motorových èlunù „vaporetto“, umožòuje snadné spojení se všemi nejkrásnìjšími ostrùvky benátské laguny jako jsou Murano, Burano a Torcello.

  • Hotel Benátky
  • Hotel Benátky


Hotel Ca' dei Conti
Castello, 4429 - 30122 Venezia

JAK SE K NÁM DOSTANETE

Letadlem

Z benátského letištì „Marco Polo“ existuje nìkolik možnosti, jak se dostat do hotelu Ca' dei Conti:
- soukromým vodním taxi pøijedete na dohled od hotelu;
- motorovým èlunem „Alilaguna“ pøijedete na zastávku San Zaccaria za 1 hodinu a 15 minut. Z nábøeží Riva degli Schiavoni se dejte smìrem k ulièce Calle delle Rasse a projdìte ji až ke køižovatce se Salizada di San Provolo, v tomto okamžiku zatoète doleva a pokraèujte až ke Campo di San Filippo e Giacomo. Jakmile tam budete, vejdìte do ulièky Calle Drio la Chiesa a pøed mostem odboète doleva do ulièky tìsnì vedle kostela. Projdìte podloubím a hned napravo uvidíte soukromou lávku, pøes kterou se dostanete do hotelu.
- autobusem „Venezia Air Terminal“ pøijedete pøibližnì za 20 minut na námìstí Piazzale Roma. Odsud mùžete jet motorovým èlunem „vaporetto“ è. 1 a vystoupíte na zastávce San Zaccaria. Z nábøeží Riva degli Schiavoni se dejte smìrem k ulièce Calle delle Rasse a projdìte ji až ke køižovatce se Salizada di San Provolo, v tomto okamžiku zatoète doleva a pokraèujte až ke Campo di San Filippo e Giacomo. Jakmile tam budete, vejdìte do ulièky Calle Drio la Chiesa a pøed mostem odboète doleva do ulièky tìsnì vedle kostela. Projdìte podloubím a hned napravo uvidíte soukromou lávku, pøes kterou se dostanete do hotelu.

Vlakem

Z benátského vlakového nádraží jeïte motorovým èlunem „vaporetto“ è. 1 a vystoupíte na zastávce San Zaccaria. Z nábøeží Riva degli Schiavoni se dejte smìrem k ulièce Calle delle Rasse a projdìte ji až ke køižovatce se Salizada di San Provolo, v tomto okamžiku zatoète doleva a pokraèujte až ke Campo di San Filippo e Giacomo. Jakmile tam budete, vejdìte do ulièky Calle Drio la Chiesa a pøed mostem odboète doleva do ulièky tìsnì vedle kostela. Projdìte podloubím a hned napravo uvidíte soukromou lávku, pøes kterou se dostanete do hotelu.

Autem

Pokud pøijedete autem, budete moci parkovat na ostrovì Tronchetto nebo na námìstí Piazzale Roma. Z Tronchetto jeïte motorovým èlunem „vaporetto“ è. 2 a vystoupíte na zastávce San Zaccaria, zatímco z námìstí Piazzale Roma mùžete jet motorovým èlunem „vaporetto“ è. 1. Z nábøeží Riva degli Schiavoni se dejte smìrem k ulièce Calle delle Rasse a projdìte ji až ke køižovatce se Salizada di San Provolo, v tomto okamžiku zatoète doleva a pokraèujte až ke Campo di San Filippo e Giacomo. Jakmile tam budete, vejdìte do ulièky Calle Drio la Chiesa a pøed mostem odboète doleva do ulièky tìsnì vedle kostela. Projdìte podloubím a hned napravo uvidíte soukromou lávku, pøes kterou se dostanete do hotelu.


Člen
nozio
Social

Hotel Ca' dei Conti Castello, 4429 - 30122 Veneza, Italia Tel. +39.041.2770500 Fax +39.041.2770727 info@cadeiconti.com